കാസർഗോഡ്

കാസർഗോഡ്

എം എ ലത്തീഫ്
ഉദുമ

ഉദുമ

സി എച്ച്‌ കുഞ്ഞമ്പു
തൃക്കരിപ്പൂർ

തൃക്കരിപ്പൂർ

എം രാജഗോപാലൻ
കാഞ്ഞങ്ങാട്

കാഞ്ഞങ്ങാട്

ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ
മഞ്ചേശ്വരം

മഞ്ചേശ്വരം

വി വി രമേശൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]