ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]