ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?