ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി