ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്
ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]