അങ്കമാലി

അങ്കമാലി

ജോസ് തെറ്റയിൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്നത്ത്നാട്

കുന്നത്ത്നാട്

പി വി ശ്രീനിജിൻ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ
തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്