ആറന്മുള

ആറന്മുള

വീണാ ജോർജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അടൂർ

അടൂർ

ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ
റാന്നി

റാന്നി

അഡ്വ പ്രമോദ് നാരായണന്‍
തിരുവല്ല

തിരുവല്ല

മാത്യു ടി തോമസ്
കോന്നി

കോന്നി

കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ