അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]