ബേപ്പൂർ

ബേപ്പൂർ

പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
പേരാമ്പ്ര

പേരാമ്പ്ര

ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ
നാദാപുരം

നാദാപുരം

ഇ കെ വിജയൻ
ഏലത്തൂര്‍

ഏലത്തൂര്‍

എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?