ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]