ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ