ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]