ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?