ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]