ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?