ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]