ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]