ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]