ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]