ഏലത്തൂര്‍

ഏലത്തൂര്‍

എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വടകര

വടകര

മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട് വടക്ക്

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
കൊയിലാണ്ടി

കൊയിലാണ്ടി

കാനത്തിൽ ജമീല