ഏറനാട്

ഏറനാട്

കെ ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ
വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

പി അബ്ദുൽ നാസർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]