ഇടുക്കി

ഇടുക്കി

റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ദേവികുളം

ദേവികുളം

അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ
ഉടുമ്പൻചോല

ഉടുമ്പൻചോല

എം എം മണി
പീരുമേട്

പീരുമേട്

വാഴൂർ സോമൻ
തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ

പ്രൊഫ കെ എ ആന്റണി