ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]