കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഡോ. എന്‍ ജയരാജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോട്ടയം

കോട്ടയം

കെ അനിൽകുമാർ
വൈക്കം

വൈക്കം

സികെ ആശ
ഏറ്റുമാനൂർ

ഏറ്റുമാനൂർ

വി.എൻ. വാസവൻ
പാല

പാല

ജോസ് കെ മാണി