കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍
കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ