കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്