കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]