കൊടുങ്ങല്ലൂർ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

വി ആർ സുനിൽകുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]