കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ
കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]