കൊണ്ടോട്ടി

കൊണ്ടോട്ടി

സുലൈമാൻ ഹാജി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
വേങ്ങര

വേങ്ങര

പി ജിജി