കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ

കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി
പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
കുന്നത്ത്നാട്

കുന്നത്ത്നാട്

പി വി ശ്രീനിജിൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]