കോഴിക്കോട് വടക്ക്

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
ബേപ്പൂർ

ബേപ്പൂർ

പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
ബാലുശ്ശേരി

ബാലുശ്ശേരി

സച്ചിൻ ദേവ്
വടകര

വടകര

മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ