കോഴിക്കോട് വടക്ക്

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ബേപ്പൂർ

ബേപ്പൂർ

പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
കൊടുവള്ളി

കൊടുവള്ളി

കാരാട്ട് റസാക്ക്
തിരുവമ്പാടി

തിരുവമ്പാടി

ലിന്റോ ജോസഫ്
നാദാപുരം

നാദാപുരം

ഇ കെ വിജയൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]