കോഴിക്കോട് സൗത്ത്

കോഴിക്കോട് സൗത്ത്

അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ബാലുശ്ശേരി

ബാലുശ്ശേരി

സച്ചിൻ ദേവ്
വടകര

വടകര

മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ
കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
കൊടുവള്ളി

കൊടുവള്ളി

കാരാട്ട് റസാക്ക്