കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി