കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?