കുന്നത്ത്നാട്

കുന്നത്ത്നാട്

പി വി ശ്രീനിജിൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]