കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]