കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍
കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]