കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]