മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]