മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

പാലൊളി അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
താനൂർ

താനൂർ

വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ
തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?