മങ്കട

മങ്കട

ടി കെ റഷീദലി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ
വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന
വള്ളിക്കുന്ന്

വള്ളിക്കുന്ന്

അബ്ദുള്‍ വഹാബ്
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?