മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]