മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?