മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]