മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
കളമശ്ശേരി

കളമശ്ശേരി

പി രാജീവ്‌
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?