മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ

കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
തൃക്കാക്കര

തൃക്കാക്കര

Dr. ജെ ജേക്കബ്
കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി