നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]