നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?