നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]