നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

പി അബ്ദുൽ നാസർ
താനൂർ

താനൂർ

വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ
തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്
വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?