നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

പാലൊളി അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

പി അബ്ദുൽ നാസർ
പെരിന്തൽമണ്ണ

പെരിന്തൽമണ്ണ

കെ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ