ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
കൊടുങ്ങല്ലൂർ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

വി ആർ സുനിൽകുമാർ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]