കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]