ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?