ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]