പാല

പാല

ജോസ് കെ മാണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പുതുപ്പള്ളി

പുതുപ്പള്ളി

ജെയ്ക്ക് സി. തോമസ്
വൈക്കം

വൈക്കം

സികെ ആശ
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഡോ. എന്‍ ജയരാജ്
കോട്ടയം

കോട്ടയം

കെ അനിൽകുമാർ