പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]