പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കളമശ്ശേരി

കളമശ്ശേരി

പി രാജീവ്‌
മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം
കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി
തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]