പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]