പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?