പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]