പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്