പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ