പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]